UPRAVITELNÉ FORMULÁŘE

V programu expense@work lze v závislosti na tom, jaká data potřebujeme shromažďovat, nastavit a konfigurovat více formulářů. Různé typy formulářů mohou být k dispozici různým skupinám zaměstnanců (např. zaměstnanci z jedné společnosti používají jiné formuláře než zaměstnanci z druhé společnosti) a všichni nebo jen někteří z nich mohou mít k dispozici více typů formulářů.

exp_formulare_4x

 

exp_formulare_3x

 

exp_formulare_2x

 

exp_formulare_1x