REPORTING DAT

expense@work nabízí celou řadu vykazovacích nástrojů, které vyhovují potřebám, které vznikají v procesu rozhodování. Jednou z možností je, využít podpory Microsoft Reporting Services přímo z programu expense@work což umožňuje z aplikace vytvářet v reálném čase obsažné výkazy.